-

Poniżej znajdują się informacje na temat organizacji wojskowego szpaleru ślubnego tj.:

  •  zapisy z "CEREMONIAŁU WOJSKOWEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" (Dep. Wych. 18/2015),
  • zapisy z "CEREMONIAŁU POLICYJNEGO" (KGP 2012),
  • zapisy z "CEREMONIAŁU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ" (PSP),
  • informacje szczegółowe jak właściwie zorganizować i przeprowadzić szpaler ślubny,
  • praktyczne porady.

 

 

           

 CEREMONIAŁ  WOJSKOWY  SIŁ  ZBROJNYCH  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Logo i informacje z Ceremoniału: opracowanie MON

 

Ślub żołnierzy

Zawarcie związku małżeńskiego jest jednym z ważniejszych momentów życia każdego człowieka. Ślub żołnierza może mieć uroczystą oprawę. Jeśli ceremonia ma charakter religijny, posługę liturgiczną w obiekcie sakralnym mogą sprawować żołnierze. Mogą oni także ustawić szpaler przed obiektem sakralnym lub urzędem stanu cywilnego.

Szpaler złożony z żołnierzy w umundurowaniu galowym ustawia się przed wejściem do obiektu sakralnego lub urzędu stanu cywilnego w dwóch szeregach zwróconych frontem do siebie, na kilka minut przed wyjściem młodej pary. Żołnierze stojący w szpalerze oddają honory (salutują, prezentują broń, wykonują „daszek” z bagnetów, kordzików, szabel itp.), gdy młoda para wyjdzie z budynku. Nowożeńcy przechodzą pomiędzy szeregami szpaleru, który po zatrzymaniu się pary młodej do przyjmowania życzeń odchodzi z miejsca uroczystości.

 

 

 

 

 

 CEREMONIAŁ POLICYJNY

 Informacje z Ceremoniału: opracowanie KGP

 

Ślub policjanta

1. Policjant może wystąpić z wnioskiem o przydzielenie policyjnej asysty honorowej w formie szpaleru reprezentacyjnego na czas trwania uroczystości zawarcia przez niego małżeństwa. Wniosek policjant składa do kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę.
2. Policjantowi można przydzielić asystę, o której mowa w pkt 1, pod warunkiem złożenia przez niego deklaracji we wniosku, że w uroczystości ślubnej wystąpi on w umundurowaniu wyjściowym ze sznurem galowym.
3. O przydzieleniu i formie policyjnej asysty honorowej decyduje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, przy czym w jej skład powinno wchodzić co najmniej 7 policjantów.

4. W asyście w formie szpaleru reprezentacyjnego biorą udział policjanci w umundurowaniu wyjściowym ze sznurem galowym, za zgodą przełożonego, w czasie służbowym.
5. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się wyróżnienie policjanta biorącego ślub, polegające na skierowaniu do asysty honorowej policjantów z jednolitym rodzajem uzbrojenia, np. z karabinkami SKS, AKM lub AKMS albo szablami. W tym przypadku decyzję o przydzieleniu asysty, liczebności oraz transporcie służbowym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji na wniosek przełożonego. Policjanci asystujący wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.
6. Szpaler reprezentacyjny z bronią lub bez broni ustawia się przed wejściem do urzędu stanu cywilnego lub obiektu sakralnego w dwóch szeregach, zwróconych frontem do siebie, kilka minut przed wyjściem młodej pary.
7. Gdy młoda para wychodzi z urzędu stanu cywilnego lub obiektu sakralnego, policjanci stojący w szpalerze oddają honory na komendy: „BACZNOŚĆ! (Prezentuj – BROŃ!) Na prawo – PATRZ!”. Nowożeńcy przechodzą między szeregami szpaleru.
8. W uzasadnionych przypadkach w uroczystościach ślubnych może uczestniczyć inna asysta, np. motocyklowa asysta honorowa lub pododdział konny.

 

 

 

 

CEREMONIAŁ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Informacje z Ceremoniału: opracowanie KG PSP

 

 1. W czasie ślubu strażaka można wystawić asystę honorową (może nią być szpaler reprezentacyjny) przed wejściem do urzędu stanu cywilnego lub obiektu sakralnego.

2. Jeżeli uroczystość ma oprawę religijną, funkcje asysty przy liturgii mogą pełnić koledzy - strażacy.

3. Przed wyjściem młodej pary z urzędu stanu cywilnego lub obiektu sakralnego ustawia się szpaler reprezentacyjny, w dwóch szeregach zwróconych frontem do siebie, po obu stronach wyjścia. Wskazane jest także oddanie honorów przez przyjęcie postawy zasadniczej oraz wykonanie daszka z toporków strażackich. Młoda para przechodzi między szeregami szpaleru do pojazdu.

4. Jeżeli jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej dysponuje stosownym, zabytkowym lub historycznym pojazdem pożarniczym, to młoda para może zostać przewieziona tym pojazdem na miejsce uroczystości i do domu weselnego.

 

 

 

 

Zdjęcie: źródło własne

 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE JAK ZORGANIZOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ SZPALER ŚLUBNY
Opracowanie własne

 

 

 

Przed rozpoczęciem ślubu

Po zebraniu gości w kościele na kilka minut przed wejściem Pary Młodej, szpaler mundurowych na komendę Dowódcy Szpaleru zajmuje miejsca stojące w dwóch rzędach przy ławkach w kościele (rozsawienie w zależności od wielkości kościoła i ilości osób w szpalerze).

W momecie wejścia Pary Młodej do kościoła Dowódca wydaję komendę "Prezentuj Bron", na ktorą którą wszyscy mudurowi unoszą szable ku górze (rękojeść na wysokości głowy) oraz "Szpaler zwrot", na którą frontują twarzą do siebie. W trakcie przejścia Pary Młodej odgrywany jest Marsz weselny powitalny. Po przejściu Pary Młodej do ołtarza na komendę Dowódcy mundurowi wracają do pierowotnych pozycji.

 

 

 

W trakcie ślubu

W trakcie ceremoni w kościele na komendę Dowódcy Szpaleru mundurowi trzy razu unoszą szable ku górze na komendę "Prezentuj broń" tj. w trakcie:

  • odczytania Ewangelii Świętej przez Księdza,
  • podniesienia Sakramentu Świętego,
  • przysięgi małżeńskiej Pary Młodej.

 Bardzo ważne jest aby uprzedzić Księdza o asyście hononorowej w postaci szpaleru reprezentacyjnego - pozwoli to na brak opóźnienia w wydawaniu komend przez Dowódcę Szpaleru.

 

 

 

Na zakończenie ślubu

Po zakończeniu ślubu przed odegraniem marszu weselnego Mendelsona na komendę Dowódcy Szpaleru, mundurowi wychodzą w dwóch rzędach przed kościół aby przygotować się do szpaleru.

W zależności od ilości miejsca przed śwątynią ustawiają się w dwóch rzędach na przeciwko siebie. Po opuszczeniu kościoła przez gości ceremonii w momencie kiedy Para Młoda pojawi się w drzwiach kościoła Dowódca podchodzi do Pary Młodej i składa meldunek o gotowości do uroczystego szpaleru reprezentacyjnego. Następnie wstępuje do szeregu i wydaje komendę "Do szpaleru" na którą wszyscy mudorowi unoszą szable i wykonują tzw "daszek". W czasie kiedy Para Młoda przechodzi pod szpalerem mundurowi stojąc naprzeciwko siebie uderzają szablami.

Po dojściu Młodej Pary do końca szpaleru jeden z munurowych stojący w ostatniej parze zatrzymuje Państwa Młodych a drugi na szczęscie uderza z tyłu szablą Pannę Młodą

 

 

 

 

Zdjęcie: źródło własne

 


 

PRAKTYCZNE PORADY
Opracowanie własne

 

 

 Sesja zdjęciowa

Dobrym i oryginalnym pomysłem jest także wykorzysanie szabli do sesji zdjęciowej, którą najczęsciej organizuje się kilka dni po uroczystości zaślubin i przyjęciu weselnym.

 

Liczba osób w szpalerze

Przyjmuje się że minimalna liczba osób jaka może utworzyć szpaler to sześć. W przypadku zebrania jedynie 4 osób mundurowych także istnieje możliwość organizacji oryginalnego szpaleru ślubnego. W tym celu należy wcześniej zakupić 4 długie jednakowe róże po jednej dla każdej z Pań towarzyszącyh czterech mundurowych i w momencie tworzenia szpaleru poprosić aby Panie ustawiły się naprzemian z Panami. Tym sposobem długość szpaleru wydłuży się z dwóch do czterech par (łacznie 8 osób) . W momencie przejścia Pary młodej Panowie unoszą szable uderzając nimi w górze a Panie unosza róże i łączą je ze sobą.

Ograniczeń na maksymalną liczbę osób w szpalerze nie ma .

 

Ubiór mundurowych

Osoby uczestniczące w szpalerze powinny być ubrane w mundurach galowych (biała koszula, sznur, rękawiczki).

 

 

 

Informacje zawarte na tej stronie  (w całości lub fragm.) oraz zdjęcia,  chronione są PRAWEM AUTORSKI.

Podstawa prawna: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

- - - - -