-
WYPOŻYCZALNIA SZABLI OFICERSKICH
Ślub mundurowy ze szpalerem z szabli